Źródło:
Myszka Łukasz, Dominikanie w Toruniu: od fundacji do kasaty, [w:] Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Nowe miasto Toruń. 750 lat od lokacji, Toruń, Adam Marszałek, 2014, s. 177–212

Wprowadzono: 16.09.2015 20:31 | Ost. aktualizacja: 16.09.2015 20:31

Autor / współautorzy: Myszka Łukasz

Tytuł: Dominikanie w Toruniu: od fundacji do kasaty

Redaktor / współredaktorzy: Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Nowe miasto Toruń. 750 lat od lokacji

Miejsce / miejsca wydania: Toruń

Oficyna wydawnicza: Adam Marszałek

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 177–212