Źródło:
Derwich Marek (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/IV), t. 4: Dokumentacja, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, ss. 560

Wprowadzono: 23.09.2015 11:23 | Ost. aktualizacja: 23.09.2015 11:23

Tytuł: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie

Redaktor / współredaktorzy: Derwich Marek

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/IV

Tom / tomy oraz część / części: t. 4: Dokumentacja

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: ss. 560

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Dissolutiones monasteriorum in Re Publica Utriusque Nationis et Silesia sitorum ad processus Europaeae saecularisationis relata, t 4: Documenta], 1 mapa, wyk., tab., 146 il., aneksy, indeksy osób i geograficzny, bibliografia

Pozostałe tomy