Źródło:
Kulak Teresa, Udział zasobów materialnych z likwidowanych na Śląsku klasztorów w powstaniu w 1811 r. Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 261-277

Wprowadzono: 23.09.2015 21:24 | Ost. aktualizacja: 23.09.2015 22:10

Autor / współautorzy: Kulak Teresa

Tytuł: Udział zasobów materialnych z likwidowanych na Śląsku klasztorów w powstaniu w 1811 r. Uniwersytetu Wrocławskiego

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II

Tom / tomy oraz część / części: t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 261-277

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Summary: The contribution of resources transferred from suppressed monasteries to the newly created Wrocław University in 1811, p. 277]

Inne z tej serii