Źródło:
Ploch Gregor, Zespół nr 102, Klöster und Stifte: Galizien, w Allgemeines Verwaltungsarchiv oraz wybrane inne archiwalia dotyczące klasztorów i zakonów w Galicji w zbiorach Österreichisches Staatsarchiv,, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 17-46

Wprowadzono: 27.09.2015 11:18 | Ost. aktualizacja: 27.09.2015 11:18

Autor / współautorzy: Ploch Gregor

Tytuł: Zespół nr 102, Klöster und Stifte: Galizien, w Allgemeines Verwaltungsarchiv oraz wybrane inne archiwalia dotyczące klasztorów i zakonów w Galicji w zbiorach Österreichisches Staatsarchiv,

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III

Tom / tomy oraz część / części: t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 17-46

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Summary: Fonds no. 102, Klöster und Stifte: Galizien, in the Allgemeines Verwaltungsarchiv as well as other archive material concerning monasteries and religious orders kept in the Österreichisches Staatsarchiv, p. 46]

Inne z tej serii