Źródło:
Warzecha Aldona, Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Narodowym w Krakowie, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 89-102

Wprowadzono: 27.09.2015 11:25 | Ost. aktualizacja: 27.09.2015 11:25

Autor / współautorzy: Warzecha Aldona

Tytuł: Źródła do kasat klasztornych w Archiwum Narodowym w Krakowie

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III

Tom / tomy oraz część / części: t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 89-102

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Summary: Sources for the study of monastic dissolutions in the National Archives in Cracow, p. 101–102], il. w t. 4, s. 201–209

Inne z tej serii