Źródło:
Czapnik Marianna, Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 105-220

Wprowadzono: 27.09.2015 11:59 | Ost. aktualizacja: 27.09.2015 11:59

Autor / współautorzy: Czapnik Marianna

Tytuł: Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III

Tom / tomy oraz część / części: t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 105-220

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Summary: Libraries of Łowicz monasteries and their post-dissolution fate, pp. 219–220]

Inne z tej serii