Źródło:
Marcisz-Czapla Beata, Tłoki pieczętne z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 293-304

Wprowadzono: 27.09.2015 12:28 | Ost. aktualizacja: 27.09.2015 12:28

Autor / współautorzy: Marcisz-Czapla Beata

Tytuł: Tłoki pieczętne z sekularyzowanych klasztorów śląskich w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III

Tom / tomy oraz część / części: t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 293-304

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Summary: Seal matrices from secularised Silesian monasteries in the National Museum in Wrocław, p. 304]

Inne z tej serii