Źródło:
Wójcik Marek L., Żywotność symboliki monastycznej w tradycji heraldycznej Dolnego Śląska po 1810 r., [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III), t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 349-360

Wprowadzono: 27.09.2015 12:34 | Ost. aktualizacja: 27.09.2015 14:37

Autor / współautorzy: Wójcik Marek L.

Tytuł: Żywotność symboliki monastycznej w tradycji heraldycznej Dolnego Śląska po 1810 r.

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/III

Tom / tomy oraz część / części: t. 3: Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954-1956

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 349-360

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Summary: The vitality of monastic symbolism in the heraldic tradition of Lower Silesia after 1810, p. 360], il. w t. 4, s. 221–225

Inne z tej serii