Źródło:
Gadomska Anna, Sprawozdanie z prac [Zespołu XVI] w dniach 1 V–31 X 2013 r., „Hereditas Monasteriorum”, 3, 2013, s. 509–510

Wprowadzono: 29.09.2015 09:35 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 09:00

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Gadomska Anna

Tytuł: Sprawozdanie z prac [Zespołu XVI] w dniach 1 V–31 X 2013 r.

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 3

Rok: 2013

Strony: s. 509–510

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Report on the research work from 1 May–31 October 2013]

Dokument elektroniczny