Źródło:
Zieliński Zygmunt, Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów, „Annales UMCS - Sectio F, Historia”, 48, 1993, s. 29-40

Wprowadzono: 15.11.2015 16:46 | Ost. aktualizacja: 15.11.2015 16:46

Autor / współautorzy: Zieliński Zygmunt

Tytuł: Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów

Czasopismo: Annales UMCS - Sectio F, Historia

Rocznik / tom: 48

Rok: 1993

Strony: s. 29-40

Dokument elektroniczny