Źródło:
Paszenda Jerzy, Kościół Bożego Ciała (pojezuicki) w Nieświeżu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 21, 1976, 3, s. 195-216

Wprowadzono: 04.01.2016 21:28 | Ost. aktualizacja: 04.01.2016 21:28

Autor / współautorzy: Paszenda Jerzy

Tytuł: Kościół Bożego Ciała (pojezuicki) w Nieświeżu

Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik / tom: 21

Rok: 1976

Numer / zeszyt: 3

Strony: s. 195-216