Źródło:
Barańska Anna, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830) = Between Warsaw, St. Petersburg and Rome. The Church and the State in the era of the Kingdom of Poland (1815-1830), (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Źródła i Monografie, 328), Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008, ss. 910

Wprowadzono: 02.10.2013 09:49 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 10:13

Autor / współautorzy: Barańska Anna

Tytuł: Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830) = Between Warsaw, St. Petersburg and Rome. The Church and the State in the era of the Kingdom of Poland (1815-1830)

Seria / seria i podserie: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Źródła i Monografie, 328

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rok / lata wydania: 2008

Strony: ss. 910

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

39 il., , 8 tab., 1 mapa, 3 schematy, 14 aneksów, bibliografia, indeks osób, spisy treści i streszczenia po francusku, włosku i angielsku.