Źródło:
Adamczyk Mieczysław Jerzy, Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską 1643-1848, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1812, Prace Pedagogiczne, 111), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995, ss. 179

Wprowadzono: 04.01.2016 22:21 | Ost. aktualizacja: 04.01.2016 22:21

Autor / współautorzy: Adamczyk Mieczysław Jerzy

Tytuł: Szkoły pijarskie w Podolinie i ich związki z Polską 1643-1848

Seria / seria i podserie: Acta Universitatis Wratislaviensis, 1812, Prace Pedagogiczne, 111

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok / lata wydania: 1995

Strony: ss. 179