Źródło:
Babnis Maciej, Organy z kościoła Franciszkanów w Krośnie (obecnie w Wyszatycach) i ich budowniczy – organmistrz lwowski Jan Śliwiński, [w:] Mąkowska Ewa (red.), Kościół i klasztor franciszkański w Krośnie. Przeszłość oraz dziedzictwo kulturowe. Materiały z sesji naukowej, Krosno, listopad 1997, Krosno, Muzeum Rzemiosła, 1998, s. 203-228

Wprowadzono: 16.01.2016 19:29 | Ost. aktualizacja: 16.01.2016 19:29

Autor / współautorzy: Babnis Maciej

Tytuł: Organy z kościoła Franciszkanów w Krośnie (obecnie w Wyszatycach) i ich budowniczy – organmistrz lwowski Jan Śliwiński

Redaktor / współredaktorzy: Mąkowska Ewa

Miejsce / miejsca wydania: Krosno

Oficyna wydawnicza: Muzeum Rzemiosła

Rok / lata wydania: 1998

Strony: s. 203-228