Źródło:
Wiśniowski Grzegorz o., Polscy franciszkanie-reformaci na ziemi amerykańskiej, [w:] o. Joachim Bar (red.), Zakony franciszkańskie w Polsce w latach 1772–1970, Cz. 3: Zakon Braci Mniejszych - franciszkanów, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1978, s. 184–186

Wprowadzono: 31.01.2016 18:36 | Ost. aktualizacja: 31.01.2016 18:36

Autor / współautorzy: Wiśniowski Grzegorz o.

Tytuł: Polscy franciszkanie-reformaci na ziemi amerykańskiej

Redaktor / współredaktorzy: o. Joachim Bar

Tom / tomy oraz część / części: Cz. 3: Zakon Braci Mniejszych - franciszkanów

Miejsce / miejsca wydania: Warszawa

Oficyna wydawnicza: Akademia Teologii Katolickiej

Rok / lata wydania: 1978

Strony: s. 184–186