Źródło:
Trajdos Tadeusz M., Dominikanie w Samborze, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, 19, 2015, s. 11-38

Wprowadzono: 20.02.2016 21:31 | Ost. aktualizacja: 20.02.2016 21:31

Autor / współautorzy: Trajdos Tadeusz M.

Tytuł: Dominikanie w Samborze

Czasopismo: Przemyskie Zapiski Historyczne

Rocznik / tom: 19

Rok: 2015

Strony: s. 11-38