Źródło:
Krasny Piotr, Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja i Św. Zofii oraz klasztor OO. Dominikanów w Tyśmienicy, [w:] Andrzej Betlej, Piotr Krasny (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 14, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2006, s. 449-462

Wprowadzono: 14.04.2016 15:20 | Ost. aktualizacja: 08.06.2016 21:37

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy
Katalog zabytków

Autor / współautorzy: Krasny Piotr

Tytuł: Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja i Św. Zofii oraz klasztor OO. Dominikanów w Tyśmienicy

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Betlej, Piotr Krasny

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Tom / tomy oraz część / części: t. 14

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rok / lata wydania: 2006

Strony: s. 449-462