Źródło:
Betlej Andrzej, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii i rezydencja Ks. Jezuitów w Tarnopolu, [w:] Andrzej Betlej, Marcin Biernat (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 16, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2008

Wprowadzono: 14.04.2016 15:20 | Ost. aktualizacja: 08.06.2016 21:42

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy
Katalog zabytków

Autor / współautorzy: Betlej Andrzej

Tytuł: Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii i rezydencja Ks. Jezuitów w Tarnopolu

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Betlej, Marcin Biernat

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Tom / tomy oraz część / części: t. 16

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rok / lata wydania: 2008