Źródło:
Biernat Marcin, Kurzej Michał, Ostrowski Jan K., Kościół p.w. Bożego Ciała i klasztor OO. Dominikanów, [w:] Andrzej Betlej, Marcin Biernat (red.), Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, cz. 2, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 20, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2012, s. 171-283

Wprowadzono: 15.04.2016 09:13 | Ost. aktualizacja: 08.06.2016 22:17

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy
Katalog zabytków

Autor / współautorzy: Biernat Marcin, Kurzej Michał, Ostrowski Jan K.

Tytuł: Kościół p.w. Bożego Ciała i klasztor OO. Dominikanów

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Betlej, Marcin Biernat

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego, cz. 2

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Tom / tomy oraz część / części: t. 20

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rok / lata wydania: 2012

Strony: s. 171-283