Źródło:
Betlej Andrzej, Kościół p.w. Św. Mikołaja i klasztor OO. Bernardynów w Brzeżanach, [w:] Andrzej Betlej, Marcin Biernat (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1), t. 15, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2007, s. 127-142

Wprowadzono: 15.04.2016 09:13 | Ost. aktualizacja: 09.06.2016 14:46

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy
Katalog zabytków

Autor / współautorzy: Betlej Andrzej

Tytuł: Kościół p.w. Św. Mikołaja i klasztor OO. Bernardynów w Brzeżanach

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Betlej, Marcin Biernat

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1

Tom / tomy oraz część / części: t. 15

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rok / lata wydania: 2007

Strony: s. 127-142