Źródło:
Miławicki Marek OP, Dominikanie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów (teren dzisiejszej Białorusi), „Folia Historica Cracoviensia”, 20, 2014, s. 95–153

Wprowadzono: 30.04.2016 17:47 | Ost. aktualizacja: 30.04.2016 17:47

Autor / współautorzy: Miławicki Marek OP

Tytuł: Dominikanie na kresach wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów (teren dzisiejszej Białorusi)

Czasopismo: Folia Historica Cracoviensia

Rocznik / tom: 20

Rok: 2014

Strony: s. 95–153

Dokument elektroniczny