Źródło:
Tomczak Salezy Bogumił OFM, Bydgoszcz, [w:] Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM (red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, s. 504–505

Wprowadzono: 02.05.2016 00:18 | Ost. aktualizacja: 02.05.2016 00:18

Rodzaj pracy: Encyklopedia / słownik

Autor / współautorzy: Tomczak Salezy Bogumił OFM

Tytuł: Bydgoszcz

Redaktor / współredaktorzy: Hieronim Eugeniusz Wyczawski OFM

Strony: s. 504–505