Źródło:
Harc Lucyna, Założenie Uniwersytetu Wrocławskiego w 1811 roku. Rozkaz gabinetowy Fryderyka Wilhelma III z 24 kwietnia 1811 roku i plan połączenia Uniwersytetu we Frankfurcie z uniwersytetem we Wrocławiu z 3 sierpnia 1811 roku, [w:] Rościsław Żerelik (red.), Cztery początki. Dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2388), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 51-101

Wprowadzono: 22.10.2013 12:45 | Ost. aktualizacja: 04.02.2015 13:34

Autor / współautorzy: Harc Lucyna

Tytuł: Założenie Uniwersytetu Wrocławskiego w 1811 roku. Rozkaz gabinetowy Fryderyka Wilhelma III z 24 kwietnia 1811 roku i plan połączenia Uniwersytetu we Frankfurcie z uniwersytetem we Wrocławiu z 3 sierpnia 1811 roku

Redaktor / współredaktorzy: Rościsław Żerelik

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Cztery początki. Dokumenty fundacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego

Seria / seria i podserie: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2388

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Rok / lata wydania: 2002

Strony: s. 51-101

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Foundation of the University of Wrocław in 1811. Cabinet order of Frederick William III from April 24, 1811, and plan of merger with the University of Frankfurt University in Wroclaw from 3 August 1811]