Źródło:
Kubicki Rafał, Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztoru dominikanów w Tczewie znajdujące się w zespole Ministerstwa Wyznań (Kultusministerium) w Berlinie (wraz z wykazem przechowywanych tam akt kasacyjnych innych klasztorów z terenu prowincji Prusy Zachodnie), [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.), (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1), Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015, s. 53-70

Wprowadzono: 09.05.2016 19:02 | Ost. aktualizacja: 09.05.2016 19:02

Autor / współautorzy: Kubicki Rafał

Tytuł: Wybrane źródła dotyczące kasaty klasztoru dominikanów w Tczewie znajdujące się w zespole Ministerstwa Wyznań (Kultusministerium) w Berlinie (wraz z wykazem przechowywanych tam akt kasacyjnych innych klasztorów z terenu prowincji Prusy Zachodnie)

Redaktor / współredaktorzy: Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski

Seria / seria i podserie: Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. Marek Derwich, 1

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2015

Strony: s. 53-70

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Selected sources concerning the dissolution of the Dominican monastery in Tczew from the Ministry of Religious Affairs (Kultusministerium) in Berlin (including the register of records regarding the suppressions of other monasteries in the territory of the Province of West Prussia stored therein)]

Dokument elektroniczny

Inne z tej serii