Źródło:
Akta wsi Niedźwiednik, obecnie część miasta Gdańska

Wprowadzono: 08.04.2014 12:01 | Ost. aktualizacja: 30.09.2015 13:13

Rodzaj pracy: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Tytuł: Akta wsi Niedźwiednik, obecnie część miasta Gdańska

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[w:] Archiwum Państwowe w Gdańsku [online:] Baza IZA