Źródło:
Eysymontt Janina, Późnogotycki zespół pobernardyński w Jaworze, [w:] Kaczmarczyk Włodzimierz (red.), Dokumentacje naukowo-historyczne PKZ (1975), Warszawa, Ośrodek Informacji, PP Pracownie Konserwacji Zabytków, 1976, s. 31–56

Wprowadzono: 11.05.2016 14:11 | Ost. aktualizacja: 11.05.2016 14:11

Autor / współautorzy: Eysymontt Janina

Tytuł: Późnogotycki zespół pobernardyński w Jaworze

Redaktor / współredaktorzy: Kaczmarczyk Włodzimierz

Miejsce / miejsca wydania: Warszawa

Oficyna wydawnicza: Ośrodek Informacji, PP Pracownie Konserwacji Zabytków

Rok / lata wydania: 1976

Strony: s. 31–56