Źródło:
Kasperek Teofora Gertruda, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie (Congregatio Sororum a Misericordia Sancti Caroli Boromei) w latach 1939-1947, [w:] Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, (Studia i materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce, 11), t. 11, Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997, s. 93-230

Wprowadzono: 17.05.2016 12:19 | Ost. aktualizacja: 17.05.2016 12:37

Autor / współautorzy: Kasperek Teofora Gertruda

Tytuł: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie (Congregatio Sororum a Misericordia Sancti Caroli Boromei) w latach 1939-1947

Seria / seria i podserie: Studia i materiały do historii chrześcijaństwa w Polsce, 11

Tom / tomy oraz część / części: t. 11

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rok / lata wydania: 1997

Strony: s. 93-230

Inne z tej serii