Źródło:
Andrysiak Ewa, Losy księgozbioru kanoników regularnych laterańskich w Kaliszu po likwidacji ich klasztoru w 1810 r. = Fates of the library of the Lateran Canons from Kalisz after the dissolution of their monastery in 1810, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2012, s. 10-11

Wprowadzono: 10.04.2014 13:56 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 08:54

Autor / współautorzy: Andrysiak Ewa

Tytuł: Losy księgozbioru kanoników regularnych laterańskich w Kaliszu po likwidacji ich klasztoru w 1810 r. = Fates of the library of the Lateran Canons from Kalisz after the dissolution of their monastery in 1810

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2012

Strony: s. 10-11

Dokument elektroniczny