Źródło:
Andrzejewski Aleksander, Leszek Kajzer, Od książęcego pałacu do łąki, czyli klasztory po kasacie = From a ducal palace to a meadow - monasteries after dissolutions, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 12-13

Wprowadzono: 10.04.2014 14:06 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 08:58

Autor / współautorzy: Andrzejewski Aleksander, Leszek Kajzer

Tytuł: Od książęcego pałacu do łąki, czyli klasztory po kasacie = From a ducal palace to a meadow - monasteries after dissolutions

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 12-13

Dokument elektroniczny