Źródło:
Derwich Marek, Klasztor w państwie – zarys problematyki badawczej, [w:] Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz (red.), Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Seriies 1, Colloquia, 5), Wrocław-Opole-Warszawa, Wydawnictwo DiG, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych „Larhcor”, 2005, s. 19–28

Wprowadzono: 23.05.2016 23:31 | Ost. aktualizacja: 23.05.2016 23:31

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Derwich Marek

Tytuł: Klasztor w państwie – zarys problematyki badawczej

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Seriies 1, Colloquia, 5

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław-Opole-Warszawa

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo DiG, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych „Larhcor”

Rok / lata wydania: 2005

Strony: s. 19–28

Inne z tej serii