Źródło:
Kłoczowski Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, 17), Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1956, ss. 356

Wprowadzono: 24.05.2016 14:02 | Ost. aktualizacja: 24.05.2016 14:02

Autor / współautorzy: Kłoczowski Jerzy

Tytuł: Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku

Seria / seria i podserie: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego, 17

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rok / lata wydania: 1956

Strony: ss. 356

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

mapa