Źródło:
Hanulanka Danuta, Świdnica, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1973, wyd. wyd. 2 popr. i uzup., ss. 224

Wprowadzono: 24.05.2016 16:37 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 10:18

Autor / współautorzy: Hanulanka Danuta

Tytuł: Świdnica

Seria / seria i podserie: Śląsk w Zabytkach Sztuki

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk

Oficyna wydawnicza: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo

Rok / lata wydania: 1973

Wydanie: wyd. 2 popr. i uzup.

Strony: ss. 224

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

81 il.

Inne z tej serii

 1. Broniewski Tadeusz, Trzebnica, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1973, wyd. wyd. 2 uzup., ss. 96
 2. Chrzanowski Tadeusz, Bardo, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1980, ss. 152
 3. Chrzanowski Tadeusz, Głogówek, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1977, ss. 202
 4. Czerner Olgierd, Rozpędowski Jerzy, Bolków. Zamek w Świnach, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1960, ss. 128
 5. Kapałczyński Wojciech, Kowary, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1993, ss. 138
 6. Kębłowski Janusz, Nysa, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1972, ss. 286
 7. Kozaczewski Tadeusz, Środa Śląska, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1965, ss. 122
 8. Krzywańska Anna, Dzierżoniów, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1984, ss. 168
 9. Kutzner Marian, Racibórz, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1965, ss. 136
 10. Starzewska Maria, Oleśnica, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1991, ss. 160
 11. Steinborn Bogusz, Lubin, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1969, ss. 143
 12. Wrabec Jan, Legnickie Pole, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1963, ss. 160
 13. Zlat Mieczysław, Brzeg, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1960, ss. 184
 14. Zlat Mieczysław, Lwówek, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1961, ss. 167
 15. Zlat Mieczysław, Ziębice, (Śląsk w Zabytkach Sztuki), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1967, ss. 138