Źródło:
Giergiel Tomisław, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 322

Wprowadzono: 24.05.2016 16:41 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 15:53

Autor / współautorzy: Giergiel Tomisław

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 1

Rok: 2012

Strony: s. 322

Dokument elektroniczny