Źródło:
Duch Ołeh, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 320

Wprowadzono: 24.05.2016 16:49 | Ost. aktualizacja: 15.03.2017 15:55

Autor / współautorzy: Duch Ołeh

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 1

Rok: 2012

Strony: s. 320

Dokument elektroniczny