Źródło:
Olejnik Tadeusz, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945), [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 89-93

Wprowadzono: 24.05.2016 17:39 | Ost. aktualizacja: 24.05.2016 17:39

Autor / współautorzy: Olejnik Tadeusz

Tytuł: Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945)

Redaktor / współredaktorzy: Jan Książek, Tadeusz Olejnik

Miejsce / miejsca wydania: Wieluń

Oficyna wydawnicza: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Rok / lata wydania: 2013

Strony: s. 89-93