Źródło:
Ataman Julian, Wasilo Andrzej, [w:] Gryglewicz Feliks, Łukaszka Romuald, Sułowski Zygmunt (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1: Α i Ω - Baptyści, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, kol. 543

Wprowadzono: 27.05.2016 18:42 | Ost. aktualizacja: 27.05.2016 18:42

Rodzaj pracy: Encyklopedia / słownik

Autor / współautorzy: Ataman Julian

Tytuł: Wasilo Andrzej

Redaktor / współredaktorzy: Gryglewicz Feliks, Łukaszka Romuald, Sułowski Zygmunt

Tom / tomy oraz część / części: t. 1: Α i Ω - Baptyści

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rok / lata wydania: 1973

Strony: kol. 543

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[reprint: 1985]