Źródło:
Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Catalogus Patrum ac Fratrum mortuorum in loco Posnaniensi quiescentium, 1466-1838, „Studia Franciszkańskie”, 21, 2011, s. 413-442

Wprowadzono: 30.05.2016 13:22 | Ost. aktualizacja: 30.05.2016 13:22

Autor / współautorzy: Sitnik Aleksander Krzysztof OFM

Tytuł: Catalogus Patrum ac Fratrum mortuorum in loco Posnaniensi quiescentium, 1466-1838

Czasopismo: Studia Franciszkańskie

Rocznik / tom: 21

Rok: 2011

Strony: s. 413-442