Źródło:
Derwich Marek, Ziemie polskie jako schronienie mnichów-uciekinierów z klasztorów skasowanych na przełomie XVIII i XIX w., [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2012, s. 34-35

Wprowadzono: 15.11.2016 08:52 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 08:52

Autor / współautorzy: Derwich Marek

Tytuł: Ziemie polskie jako schronienie mnichów-uciekinierów z klasztorów skasowanych na przełomie XVIII i XIX w.

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2012

Strony: s. 34-35

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Polish lands as a refuge for the monks expelled from suppressed monasteries in the turn of the 18th and 19th c.]

Dokument elektroniczny