Źródło:
Czapnik Marianna, Losy księgozbiorów klasztornych Łowicza w XIX w. = Fates of the monastic libraries from Łowicz in 19th c., [w:] Derwich Marek, Wójcik Marek L. (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 32-33

Wprowadzono: 15.11.2016 09:20 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:20

Autor / współautorzy: Czapnik Marianna

Tytuł: Losy księgozbiorów klasztornych Łowicza w XIX w. = Fates of the monastic libraries from Łowicz in 19th c.

Redaktor / współredaktorzy: Derwich Marek, Wójcik Marek L.

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 32-33

Dokument elektroniczny