Źródło:
Adamski Jakub, Pseudopoligonalne sklepienie w chórze kościoła pw. św. Jakuba w Toruniu - próba nowego spojrzenia, [w:] Katarzyna Kluczwajd (red.), Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu. Materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki z cyklu "Dzieje i skarby kościołów toruńskich", zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26-28 października 2009 roku, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010, s. 73

Wprowadzono: 16.11.2016 08:46 | Ost. aktualizacja: 16.11.2016 08:46

Autor / współautorzy: Adamski Jakub

Tytuł: Pseudopoligonalne sklepienie w chórze kościoła pw. św. Jakuba w Toruniu - próba nowego spojrzenia

Redaktor / współredaktorzy: Katarzyna Kluczwajd

Miejsce / miejsca wydania: Toruń

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 73