Źródło:
Kałamajska-Saeed Maria, Złotnik krakowski w Międzyrzeczu Ostrogskim, [w:] Jan K. Ostrowski (red.), Sztuka Kresów Wschodnich. Materiały sesji naukowej. Kraków, marzec 1994, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 1994, s. 133-137

Wprowadzono: 16.11.2016 09:19 | Ost. aktualizacja: 16.11.2016 09:19

Autor / współautorzy: Kałamajska-Saeed Maria

Tytuł: Złotnik krakowski w Międzyrzeczu Ostrogskim

Redaktor / współredaktorzy: Jan K. Ostrowski

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Oficyna Wydawnicza Impuls

Rok / lata wydania: 1994

Strony: s. 133-137

Dokument elektroniczny