Źródło:
Betlej Andrzej, Uwagi na temat niektórych zespołów lwowskiej rzeźby rokokowej: Brzeżany, [w:] Andrzej Betlej, Piotr Krasny (red.), Sztuka kresów wschodnich, t. 5: Materiały sesji naukowej, Kraków, wrzesień 2000, Oficyna Wydawnicza Text, 2003, s. 203-212

Wprowadzono: 18.11.2016 11:48 | Ost. aktualizacja: 18.11.2016 11:48

Autor / współautorzy: Betlej Andrzej

Tytuł: Uwagi na temat niektórych zespołów lwowskiej rzeźby rokokowej: Brzeżany

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Betlej, Piotr Krasny

Tom / tomy oraz część / części: t. 5: Materiały sesji naukowej, Kraków, wrzesień 2000

Miejsce / miejsca wydania: Oficyna Wydawnicza Text

Oficyna wydawnicza: 2003

Strony: s. 203-212

Dokument elektroniczny