Źródło:
Trajdos Tadeusz M., Dominikanie i franciszkanie we Lwowie do 1370 r., [w:] Jan Gancarski (red.), Początki chrześcijaństwa w Małopolsce, (Dzieje Podkarpacia, 5), Krosno, Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 2001, s. 423-448

Wprowadzono: 16.01.2017 21:41 | Ost. aktualizacja: 16.01.2017 21:41

Autor / współautorzy: Trajdos Tadeusz M.

Tytuł: Dominikanie i franciszkanie we Lwowie do 1370 r.

Redaktor / współredaktorzy: Jan Gancarski

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Początki chrześcijaństwa w Małopolsce

Seria / seria i podserie: Dzieje Podkarpacia, 5

Miejsce / miejsca wydania: Krosno

Oficyna wydawnicza: Podkarpackie Towarzystwo Historyczne

Rok / lata wydania: 2001

Strony: s. 423-448

Inne z tej serii