Źródło:
Łoś Walentyna, Dubnieński manaster bazylianek w wielowyznaniowym społeczeństwie: konflikty z kolatorami, stosunki z duchowieństwem unickim i prawosławnym w XVIII-XIX w., [w:] Andrzej Gil (red.), Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku, (Studia i Materiały do Dziejów Chrześcijaństwa Wschodniego w Rzeczypospolitej, 5), Lublin, Instytut Europy środkowo-Wschodniej, 2009, s. 137-150

Wprowadzono: 16.01.2017 22:39 | Ost. aktualizacja: 16.01.2017 22:39

Autor / współautorzy: Łoś Walentyna

Tytuł: Dubnieński manaster bazylianek w wielowyznaniowym społeczeństwie: konflikty z kolatorami, stosunki z duchowieństwem unickim i prawosławnym w XVIII-XIX w.

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej Gil

Seria / seria i podserie: Studia i Materiały do Dziejów Chrześcijaństwa Wschodniego w Rzeczypospolitej, 5

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Instytut Europy środkowo-Wschodniej

Rok / lata wydania: 2009

Strony: s. 137-150

Inne z tej serii