Źródło:
Kumor Bolesław, Relacja biskupa Andrzeja Rawy Gawrońskiego z roku 1807 o stanie diecezji krakowskiej, „Analecta Cracoviensia”, 29, 1997, s. 553-556

Wprowadzono: 17.01.2017 09:35 | Ost. aktualizacja: 17.01.2017 09:35

Autor / współautorzy: Kumor Bolesław

Tytuł: Relacja biskupa Andrzeja Rawy Gawrońskiego z roku 1807 o stanie diecezji krakowskiej

Czasopismo: Analecta Cracoviensia

Rocznik / tom: 29

Rok: 1997

Strony: s. 553-556