Źródło:
Adamski Jakub, Pierwotne funkcje kaplicy św. Anny w Malborku a kontekst założeń dwukondygnacyjnych w średniowiecznej architekturze sakralnej, [w:] Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński (red.), Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, Malbork, Muzeum Zamkowe, 2016, s. 9-26

Wprowadzono: 17.01.2017 15:13 | Ost. aktualizacja: 17.01.2017 15:13

Autor / współautorzy: Adamski Jakub

Tytuł: Pierwotne funkcje kaplicy św. Anny w Malborku a kontekst założeń dwukondygnacyjnych w średniowiecznej architekturze sakralnej

Redaktor / współredaktorzy: Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński

Miejsce / miejsca wydania: Malbork

Oficyna wydawnicza: Muzeum Zamkowe

Rok / lata wydania: 2016

Strony: s. 9-26