Źródło:
Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Tokarski Wiktor Piotr OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, ss. 649

Wprowadzono: 17.01.2017 21:02 | Ost. aktualizacja: 17.01.2017 21:03

Tytuł: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013

Redaktor / współredaktorzy: Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Tokarski Wiktor Piotr OFM

Miejsce / miejsca wydania: Kalwaria Zebrzydowska

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Calvarianum

Rok / lata wydania: 2016

Strony: ss. 649

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

il., tab., mapy, Summaries [Pokłosie sympozjum zorganizowanego w dn. 25-26 listopada 2013 r. w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym przy rzeszowskim klasztorze]

Wykaz artykułów

 1. Nabywaniec Stanisław, Bernardyni w (archi)diecezji przemyskiej i w diecezji rzeszowskiej (1465-2012), [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 25-40
 2. Chłanda Juliusz Marcin OFM, Cherubin Julian Pająk OFM - wybitny duszpasterz bernardyński w Rzeszowie, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 627-641
 3. Moryc Cyprian Janusz OFM, Co robi złoto na ołtarzu? Charakterystyczne elementy formalne kompozycji architektoniczno artystycznej kościołów bernardyńskich, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 327-363
 4. Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Żuchowski Kazimierz OFM, Dokumenty pergaminowe z 1857 i 1898 r. z archiwum klasztornego OO. Bernardynów w Rzeszowie, przechowywane w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 153-160
 5. Hryniewski Leonard OFM, Duszpasterstwo w parafii i Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 567-579
 6. Bruździński Andrzej, Dzieje kultu Matki Bożej w Sanktuarium OO. Bernardynów w Rzeszowie w okresie staropolskim (1513-1778), [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 59-119
 7. Horzela Dobrosława, Figura Matki Bożej Rzeszowskiej - problematyka formy, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 453-472
 8. Gąsiorowska Patrycja, Franciszkanie na ziemiach polskich do roku 1453, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 13-23
 9. Trajdos Tadeusz M., Fundacja i dotacja klasztoru Bernardynów w Rzeszowie, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 127-142
 10. Dzik Janina, Inspiracje włoskie w XVIII wiecznej polichromii kościoła OO. Bernardynów w Rzeszowie. Ze studiów nad polskim malarstwem monumentalnym w XVIII wieku, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 365-383
 11. Brzozecki Sławomir OP, Klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie w czasie II wojny światowej, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 313-323
 12. Miławicki Marek OP, „Liber Miraculorum” o. Cypriana Jurkiewicza OFM z lat 1915-1938. Przyszynek do badań nad kultem figury Matki Boskiej i obrazu św. Antoniego w Sanktuarium Bernardynów rzeszowskich, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 195-311
 13. Moskal Tomasz, Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku herbu Półkozic (ok. 1562-1637), [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 121-126
 14. Kramiszewska Aneta, Opowieść założycielska rzeszowskiego Sanktuarium w świetle źródeł ikonograficznych, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 385-399
 15. Śmierciak Julian Mieczysław OFM, Organy w bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie. Badania historyczno-instrumentoznawcze, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 485-502
 16. Dziopak-Gruszczyńska Ewelina, Prace konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie Matki Bożej Rzeszowskiej z 3. ćwierci XV wieku, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 473-484
 17. Bać Tomasz, Rola Sanktuarium OO. Bernardynów w diecezji rzeszowskiej, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 615-626
 18. Jusiak Oktawian Roman OFM, Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Realizacja funkcji religijno-społecznej, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 541-566
 19. Platowska-Sapetowa Inga, „Słodki owoc drzewa gruszkowego” Matka Boża, Patronki miasta Rzeszowa i jej ikonosfera, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 415-451
 20. Witkowski Krzysztof, Struktura wewnętrzna klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie w latach 1629-1772, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 143-151
 21. Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Tercjarstwo i bractwa przy bernardyńskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie od XVIII do XIX wieku, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 173-194
 22. Prejs Roland OFMCap, Zakony galicyjskiej rzeczywistości zaboru austriackiego (1773-1918), [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 161-172
 23. Nikiel Maria, Zakres prac remontowo-konserwatorskich w kościele i klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie w latach 1945-2013, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 503-511
 24. Dworzak Agata, Zapomniany kult wizerunku Matki Boskiej w kościele bernardyńskim w Rzeszowie, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 401-414
 25. Kiryk Feliks, Z dziejów staropolskiego Rzeszowa, [w:] Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Wiktor Piotr Tokarski OFM (red.), Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, Kalwaria Zebrzydowska, Wydawnictwo Calvarianum, 2016, s. 41-58