Źródło:
Czechowicz Bogusław, Dawny kościół klasztorny Dominikanów pw. św. Wojciecha, obecnie parafialny, pl. Dominikański 2, [w:] Jan Harasimowicz (red.), Atlas architektury Wrocławia, t. 1: Budowle sakralne, świeckie budowle publiczne, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 17

Wprowadzono: 19.04.2014 14:26 | Ost. aktualizacja: 24.09.2015 08:22

Autor / współautorzy: Czechowicz Bogusław

Tytuł: Dawny kościół klasztorny Dominikanów pw. św. Wojciecha, obecnie parafialny, pl. Dominikański 2

Redaktor / współredaktorzy: Jan Harasimowicz

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Atlas architektury Wrocławia

Tom / tomy oraz część / części: t. 1: Budowle sakralne, świeckie budowle publiczne

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Dolnośląskie

Rok / lata wydania: 1997

Strony: s. 17