Źródło:
Stelmach Roman, Spuścizna archiwalna klasztoru premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu, [w:] Halina Okólska, Tomasz Głowiński (red.), Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu, Wrocław, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wydawnictwo "Gajt", 2014, s. 33-42

Wprowadzono: 18.01.2017 22:38 | Ost. aktualizacja: 18.01.2017 22:38

Autor / współautorzy: Stelmach Roman

Tytuł: Spuścizna archiwalna klasztoru premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu

Redaktor / współredaktorzy: Halina Okólska, Tomasz Głowiński

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Muzeum Miejskie Wrocławia, Wydawnictwo "Gajt"

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 33-42