Źródło:
Chrzanowski Tadeusz, Kapucyni a sztuka, [w:] Józef Marecki OFMCap. (red.), Trzysta lat Kapucynów w Krakowie [1695-1995]. Księga pamiątkowa, Kraków, [s. n.], 1997, s. 127-132

Wprowadzono: 18.01.2017 22:48 | Ost. aktualizacja: 18.01.2017 22:48

Autor / współautorzy: Chrzanowski Tadeusz

Tytuł: Kapucyni a sztuka

Redaktor / współredaktorzy: Józef Marecki OFMCap.

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: [s. n.]

Rok / lata wydania: 1997

Strony: s. 127-132